Camsel © 2013 •info@camsel.se 

Oloo School 
Children Centre

En ideell förening som samlar in pengar till förmån för Oloo School. Vi rapporterar löpande om status i skolan och vad pengarna gått till.

För frågor, tankar och idéer kontakta info@camsel.se

 

Om du vill hjälpa till med ett bidrag:
Kontonummer (Swedbank): 8105-9 934 718 024-3 Skriv gärna ditt namn.

Organisationsnummer: 802473-8505

Hem     Bilder     Resdagböcker     Resmål fakta     Restips     Reseblogg     SOS Barnbyar    Vår adoption

 

 


Fakta om skolan:

År 2007 startade lärarinnan Judith då 25 år sin egen skola för 30 barn, i Kenyas och Afrikas största slumområde Kibera. Valoroligheterna 2007/08 gjorde sen många barn föräldralösa och oönskade, vilket ökade på antalet till 240 barn totalt idag (3-12 år). För att hjälpa dessa mest behövande barn är skolan helt gratis. All personal - lärare, vakter och kokerska - arbetar alla också utan ersättning. Undervisningen sker i skift med start kl. 06.30. För att hålla koncentrationen uppe försöker man servera frukost (gröt) och lunch (ris, bönor och mjölk), förutsatt att ekonomi finns. Med hjälp av insatser från fristående och privata givare har man lyckats köpa loss 2 st skjul, vilka gjorts om till flertalet små klassrum. Skolmaterial i form av böcker, pennor, linjaler etc kostar 3 kr/barn och månad samt maten 50 öre/barn och måltid. Det stora önskemålet är att köpa loss ytterligare 2 st bakomliggande skjul för att kunna behålla alla barnen genom en hel grundskola (upp till 14 år). Skolan är förmodligen barnens sista riktiga chans i livet.

 

 

Fakta om Kibera:

Kibera tros ha över 1 milj invånare, men är endast ett av cirka 50 slumområden i Nairobi. Ytan uppgår till minst 2,5 kvadratkilometer och består av 10 olika interna byar, samt är uppbyggd längs järnvägsspåret in mot Nairobi City. Järnvägen delar av Kibera i två större områden, där den nedre delen utgör den fattigare av de två samt kallas "Chocolate City" - pga alla de rostbruna taken. Fattigdom och sjukdom i Kibera är ett faktum och ~95 % av befolkningen tros leva under gränsen för fattigdom (1 US-dollar/dag). En genomsnittlig familj består av sju personer och bor i ett enda rum. Månadshyran för ett rum uppbyggt av stenmur – den bästa standarden i Kibera – är ~75 kronor. Statistiskt sett finns det en toalett på ~500 invånare, men i verkligheten är det många som inte har tillgång till någon toalett alls och inte heller till rent vatten. Hiv/aids är också ett stort problem bland de fattiga i slummen och så många som 15-20 % av invånarna tros vara hivsmittade.

 

----------------------------------------------------------------------------


Allmänna bilder på skolan och området Kibera: